Съвети За Архивиране

Какво е Hkcmd.exe, как да деактивирам модула Hkcmd и да поправя грешки? [MiniTool Съвети]