Съвети за архивиране

Коригиране на неуспешен DLLRegisterserver с код на грешка 0x80070715