Знание

Какво е LNK файл? Как да създадете/покажете/отворите/редактирате LNK файла?