Съвети за архивиране

Какво е NTbackup? Има ли алтернатива на NTbackup за Windows?