Съвети За Архивиране

Как да използвате командата XCOPY за копиране на файлове и папки?