Знание

Какво е MSVCP140.dll и как да коригирате липсващия MSVCP140.dll?