Съвети за архивиране

Как да инсталирам Преинсталиране на Windows Server 2019? Ето ръководство!