Съвети за архивиране

Неуспешно архивиране на състоянието на системата на Windows Server? Поправи го сега!