Съвети за архивиране

Бавен ли е Windows Server? Как да ускоря Windows Server?