Възстановяване на данни

Коригирайте външния твърд диск, който показва неразпределени и възстановете данни